sponsor strony - NUMER 9 GwiazdaSportu.pl - stawiamy na sportowców!      sponsor klubu - Wactour sponsor klubu - Konspol

Historia

Klub "Kick-Boxer" powstał 30 czerwca 1997 roku. Na początku nosił on nazwę "Stowarzyszenie Kultury Fizycznej". Założycielami klubu była grupa pasjonatów, którzy postanowili łączyć zainteresowanie kick-boxingiem z chęcią kształtowania pozytywnych postaw wśród młodzieży. Podstawowymi ich założeniami były:

  1. troska o prawidłowy rozwój, wychowanie duchowei fizyczne dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o treningi, obozy i programy szkolenia.
  2. Udział w międzynarodowej i krajowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych
  3. Przygotowanie członków klubu do udziału w zawodach od startu w Mistrzostwach Regionu, aż do Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata w różnych dyscyplinach sportowych, zwłaszcza w sportach walki obronnych dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych

W trakcie całej działalności przez Klub "przewinęło" się kilkaset osób uczestniczących w treningach. Liczba osób ćwiczących regularnie to około 100 osób. W tej grupie znajdują się również zawodnicy uczestniczący w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych przywożąc z każdych zawodów medale, puchary oraz wyróżnienia. W gronie zawodników ćwiczących znajduje się również grupa kobiet.


Wcześniej: O Klubie
Później: Sprawozdanie 2006